Ráðuneytin

Stjórnarráð Íslands - ráðuneytin

Ráðuneyti Stjórnarráðsins starfa samkvæmt lögum um Stjórnarráð Íslands 2011 nr. 115 og samkvæmt forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands frá 7. apríl 2017 

Ráðuneytin eru níu samkvæmt forsetaúrskurði frá 7. apríl 2017, það eru:

Á vefjum ráðuneytanna eru upplýsingar um þau og verkefni þeirra

Vefir ráðuneytanna eru allir byggðir upp með svipuðum hætti. Fyrir utan forsíðuna skiptast vefirnir í fimm yfirflokka.

  • Ráðuneytið: Upplýsingar um starfssvið og skipulag ráðuneytis, afgreiðslu, nöfn og netföng starfsfólks, stofnanir, fjármál, laus störf og fleira.
  • Ráðherra: Upplýsingar um ráðherra, ræður og greinar ráðherra og um fyrri ráðherra.
  • Verkefni: Upplýsingar um helstu málaflokka sem eru á starfssviði ráðuneytis og efni tengt þeim, yfirlit yfir nefndir og stofnanir sem heyra undir ráðuneyti, um alþjóðlegt samstarf og fleira.
  • Útgáfa: Fréttasafn, skýrslur, auglýsingar, greinargerðir, vefrit  og fleira.
  • Lög og reglugerðir: Lög og reglugerðir sem falla undir viðkomandi ráðuneyti.

Nokkur ráðuneyti eru með sérstaka flokka fyrir úrskurði eða stofnanir.

Ráðuneytin halda einnig úti vefjum um einstök verkefni, í tengslum við nefndir, vegna átaksverkefna og annars sem fellur undir verksvið Stjórnarráðsins.